Stadgar och mötesprotokoll

Föreningens stadgar hittar du här.

Årsmötesprotokoll
2012
2013
2014
2015

Konstituerande möte
2013 – extrastämma
2013 – konstituerande

Styrelseprotokoll

Nr2
Nr3
Nr 4
Nr7
Nr8
Nr9
Nr1o
Nr11
Nr12
Nr14
Nr18
Nr 20

Annonser